Familjetandläkare Annika Åhsberg - Våra behandlingar

Undersökning

De flesta kommer en gång per år för en undersökning med röntgen och tandstensborttagning. Antingen direkt hos tandläkaren, eller hos tandhygienisten varvid även tandläkaren oftast gör en kontroll av munhälsan och röntgenbilder.

Många behöver komma för extra tandstensborttagning under året, och vi sätter individuella intervall för detta för varje kund.

Bentäthetsanalys

Vi kan med hjälp av en röntgenbild som tas vid ordinarie undersökning göra en analys av benskörhetsrisk. Detta kostar endast 150 kronor extra och utförs i samarbete med Boneprox som analyserar bilden.

Barntandvård, familjetandvård

Även Dina barn är välkomna till oss. Vi brukar kalla barnen en gång per år för undersökning från det år de fyller 3. Men om behov finns gör vi tätare kontroller. Varje år kontrolleras bettet och om något avviker från förväntad utveckling visas det för en specialist i tandreglering. Denne beslutar och ger råd om en bettkorrigering behövs och om det bekostas av landstinget

Allmän tandvård är kostnadsfri för barn och ungdomar till och med det år de fyller 22.

Tandstensborttagning

Tro det eller ej, det behöver inte göra ont att bli av med tandsten och få rena tänder. Vår tandhygienist är nätt på handen och kombinerar att skrapa för hand och att använda ultraljud som vibrerar loss och spolar bort beläggningar. Vi kan badda tandkött och tandhalsar med en bedövande lösning så blir behandlingen ännu angenämare. Skulle Du trots allt önska bedövning, säg bara till. Det kostar inget extra

Visste Du att man kan ”blästra” bort missfärgningar med bikarbonat ?  Beroende på vilket som behövs har vi detta som alternativ till vanlig polering

Blekning

Hos oss använder vi den metod som experter inom området rekommenderar som skonsammast för tänderna. Vi tar avtryck av tänderna och framställer mjukplastskenor som man sedan applicerar Opalescense blekgel i. De flesta väljer att använda skenorna då de sover, och beroende på vilken grundton tänderna har behövs det 3-8 nätter för önskat resultat. Vissa nyanser kan dock vara svåra att bleka och ta längre tid

Innan en blekning görs är det viktigt att undersöka tänderna, polera dem och notera eventuella fyllningar som ej kommer att påverkas av blekmedlet. Dessa fyllningar kan efter utförd blekning komma att skilja i nyans och vara mörkare än tänderna, men går såklart att byta ut mot ljusare

Läs gärna mer på www.opalescence.se Nytt fönster!

Tandvårdsrädsla

Många upplever ett obehag inför tandläkarbesök. Vi har ingen specialistkompetens för att råda bot på detta, men har lång erfarenhet av att ta hand om tandvårdsrädda. Ofta får vi höra att patienternas rädsla minskat eller försvunnit sedan de börjat hos oss.

Vid riktigt svår tandvårdsrädsla samarbetar vi med psykolog enligt anvisning från landstinget

Bettskena

Fler och fler påverkas av stress i vardagen och pressar tänder då de sover. Detta kan skada tänderna och ge spänningar i käkmuskulatur och även huvudvärk. Även små felställningar av enstaka eller flera tänder kan ge upphov tandpressning och därmed värk från käkleder, huvud och nacke. Vi har vidareutbildat oss på detta område och kan troligen avhjälpa sådana besvär. En analys av ditt bett och käkfunktion vägleder vilken behandling som är lämplig, en justering av bitkontakter och/eller en avlastningsskena att använda främst under sömnen.  Prata med oss så ser vi om detta är någonting för Dig.

Snarkskena, Apnéskena

Att inte få ordentlig sömn på grund av snarkning och/eller apné kan leda till försämrad hälsa och livskvalitet. Tecken på apné kan vara koncentrationssvårigheter, dagtrötthet, depression, sämre infektionsmotstånd. Individ med apné löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och även infarkt/stroke. Vid  misstanke om sömnapné ska en sömnutredning göras utav specialistläkare på området, efter remiss från tex husläkare. Därefter kan vi göra en apnéskena enligt Somnodent. www.somnomed.de Nytt fönster!

Vi erbjuder även snarkskenor enligt samma princip

Tandskydd

I många sporter löper tänderna risk att utsättas för skada. Vi kan tillsammans med vår tandtekniker göra ett stabilt tandskydd som är godkänt utav försäkringsbolag. Ett avtryck tas av tänderna så att teknikern kan tillverka skenan att passa exakt till Ditt bett. Skenan kan göras olika tjock och i olika färger

Lagningar, fyllningar

Mindre lagningar kan göras i composite (plast), men behövs det göras en större lagning rekommenderar vi ett inlägg i porslin eller guld, för bättre anatomi och hållbarhet.

Kronor, broar, porslinsinlägg,pelare

Om det fattas mycket tandsubstans kan man  ersätta detta med ett  inlägg eller en krona. En mindre tandlucka kan ersättas  av en bro där kronor sätts på tänderna vid sidan av luckan. Vid så pass stor förlust av tandsubstans att en krona eller ett inlägg ej kan få fäste, kan man behöva fästa en pelare till rotkanalerna för att återskapa en volym att trä en krona på.

Tänderna slipas till önskad form innan vi tar ett avtryck som tandteknikern kan tillverka ersättningen utifrån. Så långt det är möjligt använder vi keramiska material

Vi anlitar enbart tandtekniska laboratorier i Sverige och har samarbetat med dessa i ett par decennier. En garanti för hög kvalitet

Implantat

Om en eller flera tänder saknas kan man ofta välja att ersätta dessa med ”konstgjorda rötter”, titanfixturer som fästs i käkbenet under ett operativt ingrepp, och som efter några månaders inläkning kan bli stöd för nya tandkronor. En förutsättning för detta är att det finns käkben av tillräcklig volym och kvalitet. Detta undersöks i förväg med en digital skiktröntgen. Fixturerna sätts på plats här på kliniken.

Om det skulle visa sig att käkbenet inte räcker till kan man eventuellt göra ett bentransplantat (från höftkammen) eller lägga benersättningsmaterial. För detta samarbetar vi med specialister i käkkirurgi

Proteser, partialproteser

Vi gör även avtagbara helproteser för att ersätta total tandförlust, och partial- (del)proteser för ersättning av tandluckor

Garanti

För fasta ersättningar i form av inlägg,kronor och broar lämnar vi 2 års garanti för skador som inte är självförvållade. För avtagbara proteser lämnas 1 års garanti på samma villkor

Rotfyllning, rotbehandling

Nerven (pulpan) i tanden kan bli infekterad, inflammerad och gå i nekros. Ett stort kariesangrepp kan skada pulpan och en stor lagning kan långt senare visa sig ha skadat nerven. Detta kan visa sig som akut värk eller upptäckas på en röntgenbild. För att få friska förhållanden rensas och spolas rotkanalerna rena (rotbehandling) och fylls sedan ut och tätas med guttaperka (rotfyllning)

Tandreglering

Vid mindre trångställningar i fronten, från hörntand till hörntand, kan vi eventuellt göra en korrigering med en avtagbar Clear Aligner eller Inman Aligner.  En sådan behandling brukar ta 8-20 veckor beroende på hur mycket som ska förflyttas, förutsatt att tandställningen används i princip hela dygnet. Efter avslutad behandling sätts en tunn tråd på insidan av tänderna för att fixera dem, och denna tråd bör sitta livslångt för att inte tänderna ska glida tillbaka igen

För övrig bettkorrigering samarbetar vi med specialist

till toppen