Tandläkare Annika Åhsberg - Patientinfo

Ny patient?

Efter en första telefonkontakt sänder vi Dig ett välkomstbrev och en blankett så Du kan fylla i Ditt hälsostatus, eventuella mediciner och Dina förväntningar och önskemål vad gäller Din tandvård.

Alternativt finns hälsoblanketten för
utskrift här Nytt fönster!

Första besöket

Vid första besöket görs en noggrann undersökning med röntgenbilder. Detta är viktigt för att vi ska kunna behandla Dig korrekt, och brukar kosta 1200- 1500 kronor beroende på antal bilder. (Mindre om Du kommit upp i högkostnadsskydd eller har tandvårdsbidrag att hämta från Försäkringskassan). Med hänsyn till Dina önskemål görs en terapiplan med kostnadsberäkning och utifrån denna bokar vi sedan in kommande besök.

Betalning

Vi tar betalt per behandlingstillfälle och gärna per kort. Postgiron lämnas inte ut.
Vi har genom Praktikertjänst avtal med Lindorff för delbetalning.    https://www.lindorff.se

 

Återbud

Återbud senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras. Nödvändiga återbud lämnas per telefon/telefonsvarare då vi har liten/ingen möjlighet att kontrollera inkomna mejl under arbetsdagen.